ข่าวสาร

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "ทำให้ดัง ทำให้ปัง ทำให้โลกจำโมโนริ"

โมโนริ แบรนด์ภายใต้บริษัทไทยยูเนี่ยน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปสั้น หัวข้อ “ทำให้ดัง ทำให้ปัง ทำให้โลกจำโมโนริ” ความยาวไม่เกิน 2 นาที  ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 35,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

จุดประสงค์

 • เพื่อทำให้คนรู้จักแบรนด์ MONORI ในฐานะแบรนด์ขนมซีฟู้ด ที่ใช้วัตถุชั้นเยี่ยมจากอาหารทะเลมาปรุงแต่งเป็นขนมซีฟู้ดรสเลิศ
 • เพื่อชักชวนให้คนทดลองซื้อและกินขนมซีฟู้ด โมโนริ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบบุคคลหรือเป็นทีม (ทีมละไม่เกิน 5 คน)

กติกาการประกวด

 1. โพสต์คลิปวีดีโอของคุณความยาวไม่เกิน 2 นาที ผ่าน Facebook โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ พร้อมแคปชั่นระบุรายละเอียดต่อไปนี้
  • Hashtag #MONORIgoviral #MonoriSeasnack #โมโนริขนมซีฟู้ด
  • Tag page @Monoriseasnack
 2. ส่งวิดีโอที่ทำการ Upload มาที่ monori.seasnack@thaiunion.com พร้อมระบุชื่อผลงาน ชื่อ-นามสกุล อายุ เบอร์ติดต่อของเจ้าของผลงาน
 3. คลิปวิดีโอสามารถเป็น Footage , Animation , Motion Graphic, การตัดต่อภาพ หรือ วิดีโอคลิปที่ใช้คนแสดงจริง
 4. ในคลิปต้องมีสินค้าโมโนริ ตัวใดตัวหนึ่งประกอบอยู่ด้วย
 5. สามารถส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมการประกวดได้ท่าน/ทีมละไม่เกิน 1 คลิป
 6. ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม – 31 มีนาคม 2563
 7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นแฟนเพจ facebook.com/monoriseasnack จึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล และต้องทำตามกติกาครบถ้วนเท่านั้น

เงื่อนไขการเข้าร่วมการประกวด

 1. มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 18 ปีบริบูรณ์
 2. มีบัญชีผู้ใช้ Facebook ที่ถูกต้องและตรวจสอบได้
 3. เป็นเจ้าของคลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวด และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นในทุกกรณี
 4. คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยผ่านการประกวดที่ใดที่หนึ่งมาก่อน และ/หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ

บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม

 1. ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นสิ้นสุด

 เกณฑ์การตัดสิน

 • ตัดสินจากการนับคะแนนรวมจากยอด Like และ Share
 • 1 Like เท่ากับ 1 คะแนน
 • 1 Share เท่ากับ 3 คะแนน
 • ผลงานที่มีคะแนนรวมมากที่สุด 4 อันดับแรกจะได้รับรางวัลตามที่ระบุไว้
 • กรณีคะแนนรวมเท่ากัน จะตัดสินผู้ชนะจากผลงานที่มีคะแนนยอด Share มากกว่า

กำหนดระยะเวลา

 • กำหนดส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
 • ประกาศผลการประกวดบนเพจ Facebook Monori วันที่ 7 เมษายน 2563
 • มอบรางวัลภายในวันที่ 30 เมษายน 2562

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
Facebook: https://www.facebook.com/monoriseasnack/

Email: monori.seasnack@thaiunion.com

โทร. 034-816-502-4 ต่อ 4203

หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์และผลิตภัณฑ์ได้ที่ www.monoriseasnack.com